Home
Contact
Aanmelden
telefoon en laptop

Ridderkerkse ondernemers ontmoeten elkaar online

Video opname webinar do 2 juli 2020: duurzaam ondernemen in ‘het nieuwe normaal’. 

Op 2 juli jongstleden vond onze eerste webinar plaats en het was een groot succes! Diverse lokale ondernemers kwamen digitaal samen om dieper in te gaan op duurzaam ondernemen in ‘het nieuwe normaal’. Marten Japenga (wethouder) heette de deelnemers welkom en sprak over schokbestendige ondernemingen die opvallend vaak een duurzame bedrijfsvoering hebben. Michiel Vorstelman (gemeente Ridderkerk) sprak daarna over een aardgasvrij Ridderkerk en wat voor impact dit heeft op de ondernemers. Vervolgensinformeerde Edo van Baars (gemeente Ridderkerk) de deelnemers over leningen en subsidies voor duurzaam ondernemen. Meer weten hierover? Hendry Klooster (Enerless) vulde dit aan met een presentatie over de nieuwe subsidie voor bedrijfscollectieven. Als ‘makelaar’ helpt hij ondernemingen om hiervoor de juiste stappen te zetten. Als u hier interesse in heeft kunt u contact opnemen met hklooster@enerless.nl. Tot slot sprak Pam van Wanrooij (PHI Factory) over hun ondersteuning aan bedrijven om circulair te worden in secundaire bedrijfsprocessen - facilitair, inkoop, maken van roadmaps. Tussen de presentaties door vond er een luchtige kennisquiz plaats.