Home
Contact
Aanmelden
Schematische plattegrond overhoeken

planvorming bedrijventerrein
overhoeken

Binnen de subsidieregeling 'plangvorming bedrijventerreinen' heeft Enerless Advies en Energiemanagement een aanvraag gedaan met betrekking tot het verduurzamen van bedrijventerrein Overhoeken in Albrandswaard.

Verduurzaming van een bedrijventerrein vraagt om een collectieve aanpak. Dat betekent een samenwerking tussen ondernemers(vereniging), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs en de overheid. Een collectieve aanpak begint met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie van stakeholders en het bepalen van de financiering.

Binnen de gemeente en regio is behoefte aan verschillende typen werkgebieden. Elk met een helder profiel en een goede samenwerking tussen de bedrijven. Daarnaast ligt er een onderhoudsvraagstuk in verouderde bedrijventerreinen. De gemeente Albrandswaard isdaarom bezig de bedrijventerreinen Overhoeken I, II en Binnenbaan opnieuw in te delen.

DOELEN
-  het opnieuw inrichten van wegen en groen
-  de terreinen groener laten worden
-  het verbeteren van de toegang tot de terreinen
-  een heldere beschrijving en beoordeling van bedrijven
-  overlast kleiner maken
-  het zorgen voor samenwerking
-  het zorgen voor goede kwaliteit

WAT IS ER AL GEBEURD? 
Vanaf 2014 is uitgebreid met ondernemers en omwonenden gesproken over de kansen voor het bedrijventerrein. Uit deze gesprekken is een ontwerp gekomen. Werkzaamheden zijn en worden nu uitgevoerd. Tot nu toe zijn de volgende onderdelen al aangepakt:
-  nieuw wegdek Dienstenstraat / Ambachtsweg
-  wegversmalling Kleidijk / Groene Kruisweg
-  groenstrook Achterdijk
-  opnieuw inrichten kruising Rivierweg / Kleidijk
-  onderzoek en in gesprek zijn over overlast

Dronefoto Ridderkerk