Home
Contact
Aanmelden
Onherkenbaar persoon die op doorzichtige trap loopt

Toegankelijkheidsverklaring

Hart voor Klimaatzaken werkt er hard aan de eigen online informatie en dienstverlening gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken en te houden, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websites en social media kanalen van Hart voor Klimaatzaken.

Digitale toegankelijkheid gaat over de mate waarin websites toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook mensen met een functiebeperking. Net zoals we in de fysieke wereld hulpmiddelen hebben om mensen die doof en blind zijn te ondersteunen, hebben we dat ook in de digitale wereld.

HULPMIDDELEN
Deze website heeft diverse maatregelen getroffen om het gebruik zo toegankelijk mogelijk te maken. Gelukkig zijn er ook diverse browser extensies die bezoekers helpen om het surfen gemakkelijker te maken. Denk hierbij aan oplezen van tekst of het aanpassen van kleur naar zwart-wit. Een selectie van deze plug-ins voor browser Chrome vindt u via deze link.

Loopt u onverhoopt tegen zaken aan die de website voor u minder toegankelijk maken? En is deze niet op te lossen met een plugin voor uw browser? Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres. Verstuur ons dan een e-mailbericht onder vermelding van de (sub)pagina, uw webbrowser en uw opmerkingen. We nemen dan binnen drie werkweken contact met u op.

CONTACT

Heeft u vragen over de toegankelijkheid? Neem conctact met ons op via mandy@schinkelshoekcommunicatie.nl

maatregelen

Hieronder treft u de maatregelen die op deze website zijn getroffen om de toegankelijkheid te vergroten.

Downloads

PDF bestanden
Bestanden worden niet als PDF bestand ter download beschikbaar gesteld. De informatie wordt op een pagina op deze website beschikbaar gesteld. 

Content

Taal
Er is gebruik gemaakt van  de duidelijkste en eenvoudigste taal die zich leent voor de content van de website.

Foutmeldingen
Wanneer er een pagina wordt opgevraagd die niet (meer) bestaat verschijnt er een gebruiksvriendelijke foutmelding met verschillende mogelijkheiden voor de gebruiker om verder te gaan.

Formulieren
Deze website maakt op dit moment geen gebruik van formulieren. Wel wordt er een link gelegd naar gegevensverwerker Typeform. Deze zeer gebruiksvriendelijke formulier-verwerker houd rekening met leesbaarheid en toegankelijkheid op diverse apparaten.

E-mailadressen
Wanneer op de website wordt verwezen naar een e-mailadres is deze niet alleen in de tekst opgenomen maar ook als hyperlink.

Afbeeldingen
De gebruikte afbeeldingen op deze website zijn omschreven met een alternatieve tekst. Daarnaast staat onder de afbeelding, waar mogelijk, een korte beschrijving hiervan.

Structuur

Menu
Elke pagina bevat een unieke duidelijke titel zodat direct duidelijk is wat de bezoeker hier kan vinden. Daarnaast is de navigatie consistent.

Kleuren
Er wordt rekening gehouden met voldoende kleurcontrast tussen de voor- en achtergrondkleuren van teksten en afbeeldingen. 

Pagina titels en koppen
Op alle pagina's zijn header elementen (h1-h3) aangegeven, waarbij er geen kopregels zijn overgeslagen. Daarnaast hebben de pagina's een titel die het onderwerp van de pagina beschijft.

Plug-ins
De toegankelijkheid van de gebruikersomstandigheden zijn gewaarborgd door het gebruik van plug-ins te vermijden.

URL's
De URL's van deze website zijn gebruiksvriendelijk.

Controle

Geluid licht en beweging
De video's bevatten de mogelijkeid om het geluid en bewegende, knipperende of automatisch actualiserende informatie te pauzeren of stoppen door middel van control knoppen. Daarnaast zijn er geen elementen op de website opgenomen die meer dan drie keer per seconde knipperen. 

Video
De video's bevatten ondertiteling en een videobeschrijving. Daarnaast spelen de video's niet automatisch af zodat bezoekers gebruik kunnen maken van een voorleesfunctie.