Home
Contact
Aanmelden
Onherkenbaar persoon die op doorzichtige trap loopt

PRIVACYVERKLARING
Hieronder vindt u de privacyverklaring van de website Hart voor Klimaatzaken

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
•  Hart voor Klimaatzaken neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat
u gebruik maakt van onze (externe) website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
•  Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
•  In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Hart voor Klimaatzaken in deze een zo genaamde verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Van u als websitebezoeker
•  Voor- en achternaam
•  Telefoonnummer
•  E-mailadres
•  Adresgegevens
•  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
•  Locatiegegevens
•  Gegevens over uw activiteiten op onze website
•  IP-adres
•  Internetbrowser en apparaat type

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Minderjarigen
•  Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Hart voor Klimaatzaken kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
•  Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
•  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via duurzaamheidskring@ridderkerk.nl Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
Hart voor Klimaatzaken verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
•  U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
•  Uw aanwezigheid te kunnen noteren, wanneer u zich aanmeldt voor een event;
i• U desgevraagd informatie toe te sturen en tot slot;
•  Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.
Hoelang we gegevens bewaren
•  Hart voor Klimaatzaken zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via
duurzaamheidskring@ridderkerk.nl

5. DELEN MET ANDEREN
Geen verkoop
•  Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
•  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hart voor Klimaatzaken blijft verwerkingsverantwoordelijk.

6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Uw rechten
•  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
•  Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Hart voor Klimaatzaken hebben, stuur dan een verzoek naar duurzaamheidskring@ridderkerk.nl
•  Wij willen er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
•  Hart voor Klimaatzaken zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL-ENCRYPTIE
SSL
•  Om u als website bezoeker te beschermen gebruiken wij veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
Typeform
•  Hart voor Klimaatzaken gebruikt Typeform voor het aanmelden voor events en het reageren op berichten. De communicatie via Typeform is beveiligd door middel van SSL-certificaat. Typeform is een verwerker in de zin van de AVG. Hart voor Klimaatzaken heeft alle nodige maatregelen getroffen om de gegevensverwerking via deze verwerker in lijn te brengen met de privacywetgeving, waaronder het sluiten van een verwerkersovereenkomst.
Hoe herkent u de beveiliging?
•  Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

8. BEVEILIGING EN VERSIE
Wij nemen veiligheid serieus
•  Hart voor Klimaatzaken neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via duurzaamheidskring@ridderkerk.nl
Versie
• De huidige versie is 1.0 d.d. 11/02/2020