Home
Contact
Aanmelden
Auto in straat volgelopen met water

Wat merkt u van de klimaatverandering?

In september 2019 is de gemeente Ridderkerk in gesprek gegaan met de bewoners over de gevolgen van klimaatverandering. Uit de enquête, die voorafgaand aan de bijeenkomsten is uitgezet, blijkt dat ruim de helft van de bewoners nu al de nadelige effecten, van de klimaatverandering ervaren.

Droogte, hitte, wateroverlast, zijn voorbeelden van overlast, die in de toekomst alleen maar toeneemt. De gevolgen voor onze natuur en gezondheid zijn nog niet goed te overzien. Driekwart geeft dan ook aan zich soms of vaak zich zorgen te maken over de klimaatverandering in de toekomst. Dit is een duidelijk signaal om er voor te zorgen dat onze leefomgeving wordt aangepast aan het veranderende klimaat. Wat en hoe we het gaan doen, leggen we eind dit jaar vast in een rapportage.

Met de actie Steenbreek zijn de bewoners al bezig hun eigen omgeving te vergroenen. Ze verwachten dat gemeente, waterschap, vve’s, woonverenigingen en bedrijven gezamenlijk aan de slag gaan. De bewoners hebben aangegeven dat de bedrijventerreinen en ook de centrumgebieden als te heet worden ervaren. Dit  klinkt als een bedreiging, tegelijkertijd ligt er een mooie kans om gezamenlijk te werken aan een betere, aantrekkelijke leefomgeving.

Heatmap Ridderkerk

Bovenstaande afbeelding toont een hittestress kaart die weergeeft waar in Ridderkerk de meeste hitte voorkomt. De kaart toont aan dat de gebieden rondom water het koelst zijn. De gebieden rondom gebouwen worden als het warmst aangetoond.