Home
Contact
Aanmelden
Vlam van het gasfornuis

Warmtevisie Ridderkerk

Eind 2020 zal de warmtevisie Ridderkerk worden vastgesteld. In de warmtevisie moet duidelijk worden wat alternatieven zijn voor aardgas en welke wijken in Ridderkerk het meest kansrijk zijn om als eerste aardgasvrij te worden.

Dit wordt bekrachtigd door de gemeenteraad. Na het vaststellen van de Warmtevisie wordt samen met inwoners, bedrijven en instellingen gestart met het opstellen van de eerste wijkplannen. Daarin staat wat nodig is om een wijk klaar te maken voor de overstap naar een andere warmtebron. Dat huishoudens in 2050 aardgasvrij moeten zijn, komt door een besluit van het ministerie om verdere CO2-vermindering te bewerkstelligen. De eerste wijken moeten in 2030 aardgasvrij zijn en in 2050 moet geheel Ridderkerk van alternatieve warmtebronnen zijn voorzien.


AANMELDEN
De volgende informatieavond waar inwoners van Ridderkerk naar toe kunnen is op woensdag 4 maart. Aanmelden kan via www.ridderkerk.nl/aardgasvrij. U kunt hier ook aangeven of u na afloop de presentatie wilt ontvangen of u wilt aanmelden op de digitale nieuwsbrief.

Infographic aardgasvrij

De bovenstaande infographic met de titel 'Aardgasvrij, zo krijgen we het rond' toont een tijdlijn die 6 mijlpalen toont. 1:Klimaatakkoord van Parijs in 205. 2: Klimaatakkoord van Nederland in 2019. 3: Opstellen warmtevisie in eind 2020. 4: Opstellen van de eerste wijkplannen in 2021. 5: Eerste wijken aardgasvrij vanaf 2030. 6: Aardgasvrije gemeente in 2050.

Dronefoto Ridderkerk