Home
Contact
Aanmelden
wereldbol

Terugblik Bijeenkomst ‘Zakelijk Ridderkerk gaat circulair’

Op donderdag 28 januari 2021 presenteerde Hart voor Klimaatzaken in samenwerking met PHI Factory een inspirerende presentatie over een circulaire samenleving. De gemeente Ridderkerk werkt toe naar een circulaire samenleving in 2050. Maar wat is een circulaire samenleving? Wat zijn de kansen voor uw onderneming? En hoe kunnen we samenwerken om deze ambitie te realiseren?

 Tijdens de presentatie werd er gesproken over verschillende ideeën om Ridderkerk circulair te krijgen. Zo kwamen de volgende zaken naar voren:

  • De consument speelt een belangrijke rol in de vraag naar circulaire producten. Ze kan bijvoorbeeld producten eerder laten repareren dan weggooien, of onderdelen laten vervangen.
  • De rol van de gemeente bij beeldvorming; nu wordt afval van de BAR gemeenten voor een deel vervoerd naar Friesland om te worden verbrand, dit geeft een verkeerd signaal af. 
  • Het organiseren van vergelijkebare acties zoals Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), waarbij bewoners gratis energiebesparende producten krijgen. Bijvoorbeeld korting op het laten repareren van je elektronica bij bedrijven.
  • Communicatie moet gericht zijn op zowel inwoners als ondernemers 
  • Spanningsveld tussen circulaire economie en energietransitie: b.v. het wagenpark gemeente vervangen is niet goed voor de circulaire economie, wel voor energietransitie (denk ook aan koelkast met A+++ label)

Naast dat er een aantal ideeën zijn besproken, kwamen tijdens de presentatie ook de kansen, obstakels en benodigdheden aan bod:

 Actie van gemeente richting ondernemers: 

  • De gemeente kan een Quick scan aanbieden om inzicht aan hen te verschaffen, want de kennis over de circulaire samenleving is nog gering.
  • De gemeente kan een lokaal ecosysteem bouwen voor het uitwisseling grondstoffen, door ondernemers aan elkaar te koppelen.
  •  Uitzoeken van de productieketens is erg ingewikkeld. De gemeente kan kennis delen door die ketens door te rekenen, ook voor interne bedrijfsvoering. 

Actie van gemeente richting inwoners:

  • Een Quick Scan circulariteit voor inwoners. Welke grondstoffen gebruikt u dagelijks en wekelijks?
  • Een repair café kan voor bewustwording meer gepromoot en ingezet worden.

We kijken terug op een nuttige en bruikbare dialoog.

Dronefoto Ridderkerk