Home
Contact
Aanmelden
Zonnepanelen

Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE) 2020 najaar

De SDE++ stimuleert de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen door het verschil in kostprijs ten opzichte van fossiele energie te subsidiëren. Ook andere technieken die de emissie van CO2 reduceren, zoals industriële warmtepompen, kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Zoals:
• Zonnepanelen elektriciteit (pv op dak, drijvend, veld, evt. zonvolgend)
• Zonnewarmte
• Biomassa (vergisting, verbranding, vergassing)
• Water (turbines, osmose, aquathermie)
• Elektrische boiler
• Restwarmte
• Industriële warmtepomp
• Waterstof door elektrolyse

SUBSIDIETRAJECT
De SDE++ compenseert gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs en de relevante gemiddelde marktprijs geheel of gedeeltelijk (de zogenoemde onrendabele top). Het subsidiebedrag wordt per productiecategorie bepaald en wordt gekort met een jaarlijks vastgesteld correctiebedrag gebaseerd op o.a. de ontwikkeling van de elektriciteits-, gas- en/of warmteprijzen tot max. de basisenergieprijs. Aanvragen verloopt in rondes, met een hoger subsidiebedrag per ronde:
RONDE 1      24 november vanaf 09:00 tot 30 november 17:00
RONDE 2     30 november vanaf 17:00 tot 7 december 17:00
RONDE 3      7 december vanaf 17:00 tot 14 december 17:00
RONDE 4     14 december vanaf 17:00 tot 17 december 17:00

Het budget is € 5 miljard. Omdat de aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, heeft de aanvrager zodoende de keuze tussen een hogere kans op een lager subsidiebedrag en een lagere kans op een hoger subsidiebedrag. Later indienen dan op de openingsdatum van een ronde levert echter geen hoger subsidiebedrag op, terwijl het budget wel intussen uitgeput kan zijn door eerder ingediende aanvragen.

In 2021 wordt de SDE++ één maal opengesteld.

CONTACT
Voor informatie over de regeling kunt u contact opnemen met Igor Savelkouls.
Telefoon: 0184-496807
E-mail: i.savelkouls@imcosa.nl

bron: memo IMC