Home
Contact
Aanmelden
Plastic gescheiden in twee bakken

Nieuwe mkb-regeling voor circulaire samenwerkingsprojecten

Wilt u samen met andere mkb’ers een circulair product of dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? De nieuwe subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen. Op 10 maart is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 9 april tot en met 1 oktober 2020, kunt u een aanvraag doen..

Deze regeling richt zich op samenwerkingsverbanden van minimaal 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers die samen met een procesbegeleider aan de slag gaan om hun circulaire idee klaar te maken voor toepassing.

BUDGET
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per ondernemer. Voor 2020 is het subsidiebudget € 860.000. Het budget is beschikbaar op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

50% MINDER PRIMAIRE GRONDSTOFFEN
Het kabinet wil in Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand brengen. Daarbij heeft het kabinet de ambitie om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! helpt met adviezen voor individuele mkb-ondernemers en de ontwikkeling van sectorbrede doorbraakprojecten. De subsidie Circulaire ketenprojecten is een aanvullende mogelijkheid die kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden ondersteunt. Het Versnellingshuis Nederland circulair! is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland.

MEER WETEN? 
Publicatie Staatscourant 10 maart 2020
Subsidie Circulaire ketenprojecten

bron: rvo.nl

Dronefoto Ridderkerk