Home
Contact
Aanmelden
Dronefoto Donkersloot Ridderkerk

Nieuwe bestuursleden gezocht

Het Duurzaamheidsplatform is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Door het vertrek van enkele leden kort achter elkaar is er weer ruimte beschikbaar voor Ridderkerkse ondernemers met een Hart voor Klimaatzaken.

Het platform bestaat in Ridderkerk al enige jaren en komt periodiek (ongeveer een keer per kwartaal) bijeen om duurzaamheid binnen ondernemingen en instellingen in Ridderkerk op allerlei vlakken te stimuleren. Wethouder Marten Japenga is namens de gemeente voorzitter en wordt bijgestaan door ondernemers of vertegenwoordigers van diverse bedrijven en instellingen. Zo is er al geruime tijd een afvaardiging in het Duurzaamheidsplatform vanuit de Rabobank, Wooncompas en De Groene Stroom. 

AANMELDEN
Belangstellenden kunnen zich persoonlijk melden bij de wethouder: m.japenga@ridderkerk.nl
of bij de ambtelijke vertegenwoordiger: m.simons@bar-organisatie.nl

Dronefoto Ridderkerk