Home
Contact
Aanmelden

Klimaat in regeerakkoord

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet heet 'Omzien naar elkaar'. Een regeerakkoord bestaat uit voornemens; dit zijn nog geen wetten. 

‘De vervuiler betaalt’. Het kabinet wil dat bedrijven en grootverbruikers met een hoog energieverbruik, meer belasting betalen. Dat gaan ze doen door de belastingdruk te verhogen in de hogere schijven van de energiebelasting. Enkele highlights als het gaat om de verandering voor jouw portemonnee  (bron: vereniging Eigen Huis):  

  • Het kabinet steekt € 35 miljard in een Klimaat- en transitiefonds.
  • Er komt een aangescherpt doel voor de CO2-vermindering ten opzichte van 1990: in 2030 moet die vermindering 55 procent zijn. Huiseigenaren zullen het effect van deze aanscherping merken in de woning en de leefomgeving. Het wordt hiermee aantrekkelijker om over te gaan op elektriciteit. In plaats van gas voor koken en voor verwarmen van ruimten en water. 
  • Het belastingtarief op gas gaat omhoog en de belasting op stroom daalt. Het kabinet wil op deze manier het gasverbruik onder huishoudens verder terugdringen. Dit kan zorgen voor een hogere energierekening voor huishoudens met een gelijkblijvend hoog gasverbruik.

Belastingen: 

  • Het belastingtarief op gas gaat omhoog. Dit kan zorgen voor een hogere energierekening voor huishoudens met een gelijkblijvend hoog gasverbruik. Het is een maatregel die bedoeld is om de overstap naar andere energiebronnen te stimuleren. Elektriciteit wordt goedkoper, dit betekent voor mensen met zonnepanelen op het dak wel een iets langere terugverdientijd. 
  • Heffing op energierekening gaat eraf. Vanaf 2023 wordt de koppeling van deze heffing en de subsidie SDE++ afgeschaft. Hiermee wil het kabinet juist voorkomen dat de energierekening verder stijgt. 
  • Om de energierekening betaalbaar te houden als gevolg van de stijgende energieprijzen zal de overheid in 2022 via de energiebelastingen compensatie bieden. Voor 2023 maakt het kabinet € 75 miljoen budget vrij om compensatie te bieden.
  • Voor woningen die met de wijk (wijkaanpak) worden aangesloten op een warmtenet, om dit zo betaalbaar mogelijk te houden, stelt het kabinet subsidie beschikbaar. 
  • Over de salderingsregeling, en ook stimulering van thuisaccu’s staat helaas nog niets geschreven in het regeerakkoord. 
Dronefoto Ridderkerk