Home
Contact
Aanmelden

Energietransitie loont: 57 duizend extra banen

In 2018 werd 14,8 miljard euro in energiegerelateerde activiteiten geïnvesteerd, waarvan het gros in de energietransitie. De totale banenopbrengst in de energiesector bedroeg 97 duizend, waarvan 57 duizend banen  voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Duurzame energie levert dus relatief meer banen op dan investeringen in bijvoorbeeld olie en gas. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het is niet ondenkbaar dat het aandeel van groene investeringen en bijbehorende arbeidsplaatsen de komende jaren verder zal oplopen. Cor Pierik, econoom bij het CBS: ‘We zitten nog volop in de energietransitie, er ligt nog een flinke opgave. De afgelopen tien jaar was substantiële groei in de werkgelegenheid bij de duurzame energiesector, vooral door investeringen in wind-, zonne-energie en duurzame mobiliteit.’

RELATIEF MEER DUURZAAM 
Energiegerelateerde activiteiten is een breed begrip: het gaat om investeringen in conventionele energie, hernieuwbare energie, energienetwerken en energiebesparing. Van de 14,8 miljard was 3,1 miljard bestemd voor conventionele sectoren als de gas- en olie-industrie, 4 miljard voor hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld zon en wind, 4,1 miljard voor energiebesparing met bijvoorbeeld isolatie en 3,6 miljard voor infrastructuur voor het transporteren en distribueren van gas en elektriciteit.

Lees verder op stadzaken.nl

Dronefoto Ridderkerk

Kiest u bewust?