Home
Contact
Aanmelden
Europa

Commissie verheugd over voorlopig akkoord over de Europese klimaatwet

De Commissie is verheugd met het overeengekomen voorlopig akkoord tussen de medewetgevers over de Europese klimaatwet. De Europese klimaatwet is een van de belangrijkste elementen van de Europese Green Deal. De toezegging van de EU om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en de tussentijdse doelstelling om de netto broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 55% te verlagen in vergelijking met 1990 worden hiermee in wetgeving vastgelegd. Dit akkoord over de Europese klimaatwet is een belangrijke mijlpaal voor de Commissie-Von der Leyen, aangezien hiermee een van de voornemens uit de politieke beleidslijnen van de voorzitter van juli 2019 wordt verwezenlijkt.

Voorzitter Ursula von der Leyen: “Ik ben erg blij dat we een akkoord over dit kernelement van de Europese Green Deal hebben bereikt. Onze politieke verbintenis om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, wordt nu ook een wettelijke verbintenis. Met de klimaatwet gaat de EU een generatie lang de groene richting op. Het is onze bindende toezegging aan onze kinderen en kleinkinderen.”
 
Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal: “Dit is een historisch moment voor de EU. We hebben een ambitieus akkoord bereikt om onze doelstelling voor klimaatneutraliteit op te nemen in bindende wetgeving die ons beleid voor de komende 30 jaar zal vormgeven. De klimaatwet zal richting geven aan het groene herstel van de EU en voor een sociaal rechtvaardige groene transitie zorgen. Met het akkoord versterken we ook onze wereldwijde positie als leider bij het aanpakken van de klimaatcrisis. De EU gaat de bijeenkomst van de wereldleiders op de Dag van de Aarde in met dit goede nieuws dat onze internationale partners hopelijk zal inspireren. Het is goede dag voor onze mensen en onze planeet.”

Behalve de bijdrage die het levert aan de doelstellingen van klimaatneutraliteit in 2050, versterkt het akkoord het Europees kader voor klimaatactie doordat het de volgende elementen bevat:

  • een ambitieuze klimaatdoelstelling om de netto broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 55 % te verlagen in vergelijking met 1990, met duidelijkheid over de bijdrage van emmissieverlagingen en -verwijderingen;
  • erkenning van de noodzaak de koolstofput van de EU te versterken door de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw ambitieuzer te maken, waarvoor de Commissie in juni 2021 voorstellen zal doen;
  • een proces om een klimaatdoelstelling voor 2040 vast te stellen, rekening houdend met een door de Commissie te publiceren indicatieve begroting voor broeikasgassen voor de periode 2030-2050;
  • een verbintenis voor negatieve emissies na 2050;
  • de oprichting van een Europese wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering, die onafhankelijk wetenschappelijk advies zal verlenen;
  • strengere bepalingen inzake aanpassing aan de klimaatverandering;
  • sterke samenhang met de doelstelling van klimaatneutraliteit in alle beleidsmaatregelen van de Unie;
  • een toezegging om, samen met de desbetreffende sectoren, sectorspecifieke stappenplannen op te stellen om verschillende sectoren van de economie op weg naar klimaatneutraliteit te helpen.

Achtergrond
De Commissie heeft haar voorstel voor een Europese klimaatwet op 4 maart 2020 ingediend. Als het voorlopige akkoord formeel door het Parlement en de Raad is goedgekeurd, wordt de Europese klimaatwet bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en zal zij in werking treden.

Meer informatie
Europese klimaatwet
De Europese Green Deal
bron: ec.europa.eu

AARDGASVRIJ IN RIDDERKERK

Bekijk hieronder het filmpje over hoe de overstap naar aardgasvrij in Ridderkerk gaat.

Dronefoto Ridderkerk