Home
Contact
Aanmelden
Gestapeld karton

Hoe krijg ik financiering voor circulair ondernemen?

Vroeg of laat krijgt ook u ermee te maken: de circulaire economie. Een economie waarbij we slimmer omgaan met grondstoffen. Het kabinet zet hier vol op in. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dat is hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

Zoekt u ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt verschillende subsidies, financiële en fiscale regelingen aan. Zo kunt u voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op circulaire economie gebruikmaken van de mogelijkheden van de DEI+ Circulaire Economie.

De MIA\Vamil maakt het via fiscaal voordeel extra aantrekkelijk om te investeren in circulaire technieken. Bijvoorbeeld rond het beperken van grondstoffengebruik of het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen. Ook is deze regeling interessant als u duurzame investeringen wilt doen en bijvoorbeeld makkelijker leningen wilt aantrekken. Bent u internationaal gericht? Bekijk dan eens de verschillende Europese regelingen.

Zoekt u financiering voor een circulaire onderneming? Het Versnellingshuis Nederland circulair! heeft een tool waarin zowel Europese, nationale en regionale mogelijkheden zijn opgenomen.

Regeling grond-, weg- en waterbouw in voorbereiding
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft bekend gemaakt dat er een regeling komt voor projecten rond circulaire economie voor decentrale overheden en bedrijven op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Op dit moment is hier nog geen nadere informatie over beschikbaar. Zodra er meer bekend is, leest u dat op de website van de RVO.

Hoe kan ik aan de slag met circulair ondernemen?
U kunt vandaag al werken aan de circulaire economie. De RVO helpt u op weg met kennis, programma’s en concrete tools. Ga bijvoorbeeld aan de slag met:

  1. Maakt u als ondernemer werk van een economie zonder afval en zit u vol goede ideeën? Dan kunt u hulp krijgen van het Versnellingshuis Nederland circulair bij de uitvoering van uw plannen. Ga naar www.versnellingshuisCE.nl.
  2. Circulair bouwen met een overzicht van zaken waar u rekening mee kunt houden. Wat zijn nieuwe verdienmodellen? Hoe koopt u in en besteedt u aan? Met welke wet- en regelgeving heeft u te maken? Waar vindt u handige netwerken? Lees meer over Circulair bouwen.
  3. In hoeverre bent u afhankelijk van grondstoffen en welk risico vormt dat voor uw bedrijf? Met de grondstoffenscanner krijgt u hier antwoord op. Ook biedt de RVO u kennis en informatie over grondstoffen en aanverwante thema's. Ga naar het Kennisplein Grondstoffen.
  4. Maatschappelijk verantwoord Inkopen. Als gemeente stimuleert u met uw inkoopbeleid de circulaire economie. Maar hoe kunt u duurzaam, biobased en circulair inkopen? Informatie en ondersteuning vindt u op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).
  5. Biobased ondernemen. Steeds meer bedrijven richten zich op bio-energie, biobased materialen en chemicaliën. Verken de mogelijkheden en laat u onder andere inspireren door Monitoring Biobased economy in Nederland.
  6. Ondersteuning bij de uitvoering van complex ruimtelijk beleid in de regio? Beleid waarbij sociale acceptatie en een breed draagvlak nodig is? Schakel het team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling in.

Lees het volledige artikel op: www.rvo.nl

Dronefoto Ridderkerk