Home
Contact
Aanmelden
Dronefoto Ridderkerk

Nieuws

Blijf op de hoogte van alle klimaatgerelateerde gebeurtenissen in de regio.

Warmtevisie

Warmtevisie: dé route naar 2050
11 november 2020 

De Warmtevisie is in juni 2020 in opdracht van de gemeente Ridderkerk opgesteld door adviesbureau Over Morgen. Zij hebben ook een Warmtevisie opgesteld voor de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht. Professionele organisaties in de warmtetransitie zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de Warmtevisie Ridderkerk door mee te denken en mee te praten over het wonen in Ridderkerk zonder aardgas, de route naar 2050. 

Klimaatdag

Dag van het Klimaat
10 november 2020

Op 12 oktober keek de Klimaatdag terug op ruim een jaar uitvoering van het Klimaatakkoord. Het doel van de online Klimaatdag was inspireren, activeren, ontmoeten en discussiëren. In zestien talkshows trekken zo'n zestig gasten (online) lessen uit hun eigen en elkaars ervaringen. 

Energietransitie loont: 57 duizend extra banen
04 november 2020 

In 2018 werd 14,8 miljard euro in energiegerelateerde activiteiten geïnvesteerd, waarvan het gros in de energietransitie. De totale banenopbrengst in de energiesector bedroeg 97 duizend, waarvan 57 duizend banen  voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Duurzame energie levert dus relatief meer banen op dan investeringen in bijvoorbeeld olie en gas. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

campagne deur dicht licht uit

Campagne Licht Uit Deur Dicht
02 november 2020 

De campagne Licht Uit Deur Dicht is een initiatief van Urgenda om energie te besparen en een bijdrage te leveren aan het naleven van het Urgenda vonnis: 25% minder CO2-uitstoot dan in 1990. De oproep is simpel maar doeltreffend. Grote winst voor het klimaat is mogelijk. Hoe? Houd de deur dicht in winkels waar de verwarming aan staat en doe na kantoortijden het licht uit. Doet u ook mee?

deelscooter

Nieuw in Ridderkerk: de deelscooter
22 oktober 2020

Het Ridderkerkse college heeft ingestemd met de introductie van deelscooters in Ridderkerk. Vanaf oktober worden de deelscooters geplaatst.
De introductie van elektrische deelscooters sluit aan bij het nieuwe mobiliteitsplan Ridderkerk. De scooters dragen bij aan het stimuleren van het gebruik van schone voertuigen en daarmee een reductie van de C02-uitstoot. 

Eerste editie duurzaamheidsweek Barendrecht gaf energie
19 oktober 2020

De omstandigheden waren niet ideaal, maar toch gaf de week energie om door te pakken met duurzaamheid. Onder de noemer #welkvoorbeeldgeefjij raakten vele inwoners en ondernemers geïnspireerd om nog verder te gaan met hun duurzame activiteiten.

Inkopen doen

Lokaal inkopen
13 oktober 2020 

Het thema Lokaal Inkopen is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Ridderkerk. Daarmee proberen we zoveel mogelijk kansen te bieden aan lokale bedrijven en we vragen hier blijvend aandacht voor met inachtneming van de aanbestedingsregels. Om ondernemers hier bij te helpen publiceren wij op de website de geplande aanbestedingen op de inkoopkalender.

stad in het donker

Energielabel C kantoren
08 oktober 2020

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. 

Netwerkbijeenkomst verplaatst
 01 oktober 2020

Vanwege de aangescherpte kabinetsmaatregelen wordt de netwerkbijeenkomst, die op 16 oktober zou plaatsvinden bij Van Gelder, uitgesteld tot nader order. Hierover binnenkort meer informatie.